De Groene Vlag

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft aan 31 Vlaamse scholen de Groene Vlag uitgereikt. Daarmee krijgen scholen erkenning voor hun sterke werking rond milieuzorg en duurzaamheid. Tien Limburgse, acht Oost-Vlaamse, zes West-Vlaamse (wij dus ook!), vijf Antwerpse en twee Vlaams-Brabantse scholen mogen zich ambassadeur noemen op het vlak van duurzaamheid en krijgen daarom dit jaar de Groene Vlag. De 24 basis- en zeven secundaire scholen zetten zich actief in om duurzaam denken en handelen centraal te stellen in het hele schoolleven.

Milieuzorg op school (MOS) legt naast de klassieke thema’s van water, afvalpreventie, mobiliteit, energie en natuur sinds enkele jaren ook de focus op duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit en duurzame voeding. Er is ook aandacht voor netwerken, uitwisselingen en internationalisering.

MOS reserveert de Groene Vlag voor Vlaamse scholen die gedurende twee jaar milieudoelstellingen halen volgens een aantal succesfactoren van Eco-schools. Dat gaat van het zorgen voor een breed draagvlak waarbij het hele schoolteam betrokken is en het opstellen en evalueren van een actieplan tot de zorg dat milieu-educatie zoveel mogelijk aan bod komt in zoveel mogelijk vakken. “De Groene Vlag is een erkenning voor een goed verankerde milieuwerking op hoog niveau met uitstraling naar andere scholen”, aldus minister Schauvliege.

Een gesprekje met de minister.

Saved by the bell!

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Daarom worden we opgeroepen  om jaarlijks op 5 oktober, op de de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra te luiden. Zo laten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs.

Jade belt luid en lang!

We staan er even bij stil dat we geluksvogels zijn omdat we naar school kunnen en mogen gaan.

Erasmus+

De kick-off van het project was verrijkend en gaf ons een goed gevoel. We zijn goed bezig en eigenlijk mogen we wel een beetje stoefen en zeggen ZEER goed bezig. Met fierheid hebben we onze school kunnen presenteren. Samen met Noorwegen, Italië en Engeland zullen we op 3 jaar tijd materialen maken, onderzoeken doen, pedagogische inzichten verruimen, outdoor learning promoten, …

Klaar voor de start!

Bezoek aan de outdoor kinderopvang.

De doelstellingen

Belgium team ; de collega’s van UCLL

Onze presentatie

Eigen kweek!

De kleuters van de 3de kleuterklas hebben met de pompoenen uit de eigen moestuin soep gemaakt voor heel de school. Het was lekker en gezellig!

De oogst!

De pompoenen oogst is geslaagd!

Mos en Smos

Mos en Smos spoorden ons aan om tijdens de week van de mobiliteit  zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen!!! Gezond, maar ook goed voor ons milieu… !

Een klein onderzoek wees uit dat we onze leerlingen meest te voet naar school komen! Proficiat! Doe zo verder!

Erasmus+ project gaat van start!

Dinsdag wordt de kick-off gegeven van het Erasmus+ project rond outdoor learning. Juf Ruth (L3) en juf An vertrekken morgen maandag naar Noorwegen om onze school daar te vertegenwoordigen. We hopen met veel nieuwe ideeën terug te komen. We brengen later verslag uit!

Avonturenklas voor de 3de graad

Nieuw vanaf dit schooljaar is de avonturenklas voor de 3de graad. Vandaag zijn ze met de fiets naar Ronse gereden. De volgende dagen wacht hen een prachtig aanbod van avontuurlijke sporten: highropes, muurklimmen, deathride, bigswing, boogschieten, lasershoot, mangrove, vlottenbouw, …te veel om op te noemen. De teamspirit zal voor de rest van het schooljaar fantastisch zijn na zo’n start van het schooljaar!

Dit is hun “hotelkamer”.

De groene telefoon!

 

Mos bevestigt de groene telefoon aan de mosboom.

In onze tuin hangt nu een mysterieuze groene telefoon. Hoe die precies werkt is niet duidelijk, maar je kan ermee telefoneren naar Mos als je iets te melden hebt ivm natuur en milieu. Mos en Smos, 2 eigenaardige figuren, die op bezoek kwamen hadden voor elke klas een project om uit te werken. Benieuwd wat het allemaal wordt!

Inschrijvingen

Wenst u kennis te maken met onze school of in te schrijven? Dat kan! Geef ons een seintje via mail info@debergop.be of telefonisch op het nummer 0495 45 71 02.

De school is open tot 7 juli en vanaf 24 augustus.