Gierzwaluwen … in De Bergop (hopen we!)

Inline afbeelding 1
Gierzwaluwen… ze horen bij de zomer zoals terrasjes en ijsjes. Hoog in de lucht zie je ze aan een enorme snelheid vliegen en hoor je hun gierende roep ” srie, srie”. Een gierzwaluw doet alles, behalve eieren leggen, hoog in de lucht in volle vlucht. Zo eet hij, slaapt hij en paart hij in de lucht. Deze vogel is een lange – afstandstrekker en bezoekt onze streken slechts drie tot vier maanden per jaar. Van midden april tot begin mei komt hij terug uit Afrika.                                                                                         Gierzwaluwen wonen heel dicht bij ons. Ze verkiezen onze steden en dorpen om er hun nest te maken. Deze kun je meestal vinden onder dakpannen en dakgoten en in allerlei kleine spleten in muren. Maar dat is nu net het gevaar…!  Door renovatiewerken en het slopen van oude gebouwen gaan er heel wat nestplaatsen verloren. Zo vinden deze vogels moeilijker een plaats om hun nest te maken.  We kunnen deze vogels helpen door kunstnesten te plaatsen. Eens ze een broedplaats gekozen hebben, blijven ze die zeer trouw! Vanaf deze week kan je in De Bergop DSCF2575nestkastjes voor de gierzwaluw vinden. Zo werken wij mee aan de bescherming van deze vogels en dus ook een stukje aan de bescherming van de natuur!
Nu maar hopen dat de gierzwaluwen de nestkastjes vinden.