Horen, zien en spreken

Met spijtige regelmaat confronteren de media ons met schokkend nieuws over pesterijen. Dan kijkt iedereen op van de gruwel die kinderen, jongeren maar ook volwassenen elkaar aandoen. Slachtoffers worden compleet onderuit gehaald. Gelukkig HOREN we stilaan meer getuigenissen van mensen die ondanks alles overeind geklauterd zijn. Hun SPREKEN is een krachtig en hoopvol signaal. Hopelijk laten slachtoffers, pestkoppen en omstanders  zich door hen inspireren. Omdat pesterijen schade berokkenen, is verzet noodzakelijk. Scholen horen overigens plekken te zijn waar kinderen zorgeloos en in alle veiligheid kunnen leren, samen werken en groeien. Pesterijen maken dit onmogelijk. SPREKEN IS DE BOODSCHAP!  We moeten ervoor zorgen dat iedereen veel vroeger dan nu het geval is aan het SPREKEN gaat over wat hen overkomt, over wat ze te ZIEN en te HOREN krijgen  Zwijgen, opzij kijken en laten gebeuren, kan niet. Dit willen we onze leerlingen leren!

Ook wij willen een signaal geven: iedereen die vindt dat pesten niet kan, draagt voortaan een armband met de boodschap: PESTEN, IK DOE ER NIET AAN MEE  of   P1070448VOORKOM PESTEN … LIEF ZIJN VOOR ELKAAR!