Leeuw en kameel

Deze dieren van de axenroos leren ons nieuwe vaardigheden:                                     – -Leeuw leert ons hoe we een goede leider kunnen zijn. Een kind dat zich gedraagt als een leeuw kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, geeft informatie, doet voorstellen, geeft advies, …

De kameel voert een gegeven opdracht correct uit, vraagt om uitleg, zoekt informatie op, vraagt raad, …

Ook deze maand is er een opdracht aan verbonden.