Lost in space!

Verloren in de ruimte? Dat zijn de leerlingen van het 5e leerjaar zeker niet.
Sinds enkele weken komen zij meer te weten over de ruimte tijdens de lessen WERO.
Ook in muzische gingen zij voorwerpen uit de ruimte namaken met plastic en wol.
Deze prachtige resultaten kan iedereen bewonderen bij het binnenkomen van onze school.