Een nieuwe time-out zone op de speelplaats

We werken reeds jaren met de axenroos om kinderen sterken te maken in hun sociale relaties. De schildpad en uil-parking kan gebruikt worden om tot rust te komen en na te denken. Vanaf vandaag hebben we een nieuwe time-out zone, de “vredestrein”. Je vindt er een stappenplan, enerzijds voor de kinderen, anderzijds voor de leerkrachten om gelijkgericht met ruzies en uitsluiting om te gaan. In de treincoupĂ© kunnen de verschillende partijen rustig worden en nadenken over de reden waarom ze in de zone moeten plaatsnemen. Het is de bedoeling dat de betrokkenen door dialoog tot een oplossing komen: “Hoe zorgen we ervoor dat deze ruzie zich niet meer voordoet?”

We duimen voor nog meer respect en minder ruzie!

IMG_0130 IMG_0131