Week tegen pesten

Pesten! Iedereen weet: het kan niet , het mag niet!! En toch krijgen veel mensen en kinderen in onze samenleving er mee te maken. Ook wij werken er aan, iedere dag opnieuw! We leren samenwerken, vriendelijk zijn, elkaar aanvaarden zoals we zijn, ruzies oplossen, elkaar respecteren, rekening houden met de mening van een ander, positief meewerken, een goede leider zijn, ons inzetten, … en zoveel meer! Dit helpt ons om┬áhet pesten tegen te gaan. Deze week wordt er nog meer aandacht aan besteed. En iedereen beseft dat het niet mag. De intentie is alvast goed, wat een prima start is. We gaan er in ieder geval voor!

De ridders en prinsessen leren "goedhartig" zijn!

De ridders en prinsessen leren “goedhartig” zijn!

Het kwaliteitenspel leert de leerlingen kijken naar elkaars kwaliteiten!

Het kwaliteitenspel leert de leerlingen kijken naar elkaars kwaliteiten!