De Groene Vlag

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft aan 31 Vlaamse scholen de Groene Vlag uitgereikt. Daarmee krijgen scholen erkenning voor hun sterke werking rond milieuzorg en duurzaamheid. Tien Limburgse, acht Oost-Vlaamse, zes West-Vlaamse (wij dus ook!), vijf Antwerpse en twee Vlaams-Brabantse scholen mogen zich ambassadeur noemen op het vlak van duurzaamheid en krijgen daarom dit jaar de Groene Vlag. De 24 basis- en zeven secundaire scholen zetten zich actief in om duurzaam denken en handelen centraal te stellen in het hele schoolleven.

Milieuzorg op school (MOS) legt naast de klassieke thema’s van water, afvalpreventie, mobiliteit, energie en natuur sinds enkele jaren ook de focus op duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit en duurzame voeding. Er is ook aandacht voor netwerken, uitwisselingen en internationalisering.

MOS reserveert de Groene Vlag voor Vlaamse scholen die gedurende twee jaar milieudoelstellingen halen volgens een aantal succesfactoren van Eco-schools. Dat gaat van het zorgen voor een breed draagvlak waarbij het hele schoolteam betrokken is en het opstellen en evalueren van een actieplan tot de zorg dat milieu-educatie zoveel mogelijk aan bod komt in zoveel mogelijk vakken. “De Groene Vlag is een erkenning voor een goed verankerde milieuwerking op hoog niveau met uitstraling naar andere scholen”, aldus minister Schauvliege.

Een gesprekje met de minister.