Verover de ruimte!

WIST JE DAT…

…er in Vlaanderen meer dan 7 miljoen parkeerplaatsen zijn? Dat is méér dan er Vlamingen zijn!

…er in Vlaanderen ruim 3.5 miljoen wagens zijn ingeschreven?

… de gemiddelde Vlaamse wagen 23u/dag stilstaat?

…één gedeelde wagen 4 tot 12 privéwagens vervangt? Dat is 90 m² die vrijkomt voor groen-, speel- en ontmoetingsruimte en  aantrekkelijke infrastructuur voor actieve verplaatsingen!

…autodelers gemiddeld minder autokilometers afleggen? Dat komt ook onze luchtkwaliteit en het klimaat ten goede!

Vandaag hebben we voor één dag een parkeerplaats ingepalmd en er een buitenklas van gemaakt. Iedere klas kreeg er les en deze middag was dit de eetplaats van de leerkrachten.