Picknickbanken dank zij Fonds Clara

Vorig schooljaar dienden we een project bij het Fonds Clara in om steun te ontvangen voor de aankoop van nieuwe picknickbanken.

Wie of wat is het Fonds Clara?

In de loop van 2020 ontving de vzw VOBB (Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge) een legaat met als opdracht scholen een financieel duwtje in de rug te geven bij het realiseren van onderwijsgerelateerde en maatschappelijk geïnspireerde initiatieven en/of projecten.
Het legaat kreeg de naam Fonds Clara.
Het Fonds Clara zal jaarlijks goedgekeurde projecten tot een bedrag van maximum 2000 euro financieel ondersteunen. Eind juni waren we dus bij de gelukkigen en konden we met die €2000 picknicktafels kopen!

Dank u wel!