Muzische vorming

6 5 4 3 2 1

Wij engageren ons voor opvoedend onderwijs dat de ontplooiing van de totale persoon vooropstelt. In dit project bekleedt de muzische vorming een bijzondere plaats. Door de ontwikkeling van het muzische leren kinderen en jongeren de wereld om zich heen en de eigen innerlijke belevingswereld intensiever beleven, begrijpen en ervan genieten. In de muzische creatie ontdekken ze de vele mogelijkheden om op een authentieke en originele manier uiting te geven aan hun gevoelens, aan hun ervaringen en aan wat hen beroert. Het muzische leidt tot verwondering over en tot bewondering voor het kunstzinnige en het schone in de wereld. Het opent een perspectief van waarden dat het objectieve overstijgt.

Dit alles veronderstelt evenwel een kwalitatieve aanpak van de muzische vorming doorheen de volledige schoolloopbaan van élk kind en élke jongere.

Op de power point in bijlage illustreren we hoe wij dit aanpakken. Sedert schooljaar       2013-2014 is dit voor ons een prioriteit. Dit betekent dat we onze visie en werking volledig op punt stellen. Dit brengt natuurlijk veranderingen met zich mee.
Op de presentatie lichten we dit toe.

Bijlage: Presentatie muzische vorming