De geschiedenis van de school

De eerste tekenen van systematische aanpak van onderwijs was vooral het werk van Katelijne van Wambeke (Tiegem 1761-1841). Zij werd zeker vanaf 1808 door het gemeentebestuur jaarlijks betoelaagd en gaf onderricht aan jongens en meisjes, in haar woning op de hoek van het huidig Oostdorp en de Neerstraat, waar zich nog steeds de school bevindt.

In de periode daarvoor, vanaf 1770, kende het Parochiebestuur jaarlijks een woonstvergoeding toe aan schoolmeester Jan-Baptist de Meulemeester (Kaster 1743 – Tiegem 1816). De beide scholen waren wat men zou kunnen noemen “erkende” scholen.

Bij testament liet Katelijne haar school en haar eigendommen over aan haar nicht Fransiska Libbrecht (Otegem 1816 – Tiegem 1892) die de door de gemeente “aangenomen” school, die nu uitsluitend voor meisjes was, gedurende de volgende kwarteeuw leidde.

In 1870 nam de nieuwe pastoor Felix Dalle contact met de Zusters van Liefde van Roeselare , om een klooster voor het geven van onderwijs te vestigen in Tiegem. Fransiska Libbrecht stond haar onroerende goederen af aan de zusters.

Zuster Gudula, de eerste zeer begaafde overste, organiseerde er vanaf 1872 het lager onderwijs en tussen 1872 en 1908 ook de zogeheten werkschool. Vanaf 1888 werd ook een “bewaarschool” begonnen. In 1879 telde de vrije meisjesschool van Zuster Gudula 94 leerlingen. Aan de overkant van het Oostdorp , waar later de scoutslokalen kwamen, had meester Vital Polet 92 jongens.

De Zusters en de meisjes bleven aan de Neerstraat en de jongens trokken in 1893 naar nieuwe lokalen door het Parochiale Schoolcomité gebouwd in de Kapellestraat. Al vlug werd deze school te klein en in 1909 werden nieuwe schoolgebouwen opgetrokken in de Toekomststraat en kon meester Alfons Supply er als schoolhoofd met zijn jongens terecht. De vrijgekomen gebouwen in de Kapellestraat werden gebruikt voor de zondagsschool en als parochiezaal.

In 1938 waren er bij Zuster Benedicta 40 kleuters in “het bewaar”, 117 meisjes onder leiding van Moeder Rosa en bij meester Gaeremynck liepen er 130 jongens school. Toen waren er nog 4 graden van elk 2 leerjaren in het lager onderwijs.

Vanaf 1975 zijn de jongens – en de meisjesschool samengevoegd en vormen zij een gemengde school met lokalen in de Neerstraat en de Toekomststraat.

In 1991, na 120 jaar verhuizen de Zusters naar Oostdorp 2 en de vrijgekomen ruimte van het klooster wordt omgebouwd tot klassen zodat alle leerlingen nu op één site terecht kunnen.

In de 250 jaar onderwijs in Tiegem, slaagden ongeveer 100 leerkrachten, waarvan 20 Zusters, er een hoge kwaliteit aan te houden. 30 van de leraressen en leraren zijn geboren Tiegemnaren en hebben hier zelf school gelopen.

Tot op heden worden de modernste lesmethoden toegepast en is BUITENSCHOOL DE BERGOP innovatief en een voorloper in de streek.

Jan Decock

TIEGEM ” Le Couvent
DCIM\100MEDIA\DJI_0224.JPG