Kinderopvang

Voor- en naschoolse opvang

Iedere morgen is er voorschoolse opvang op school van 07.00 tot 8.00 / 8.30. U, ouder, beslist of uw kind in de opvang blijft tot 8.00 of tot 8.30. ‘s Avonds kunnen de kinderen er terecht tot 18.30. Er zijn telkens 2 begeleiders, aangesteld door de gemeente. Op woensdagmiddag worden de  kinderen opgehaald en naar de gemeentelijke opvang in Anzegem gebracht.

Prijs: €1.25 per begonnen half uur.

Voor vragen en /of inschrijving kan u steeds, tijdens de kantooruren, terecht bij de gemeentelijke dienst BKO Anzegem 056 / 71 93 78