De MOS-boom

De MOS-boom vindt u in de inkom van de school.

De MOS-boom vindt u in de inkom van de school.

Onze school  bevindt zich in een uitzonderlijk groene omgeving. We willen dan ook  zoals de naam het aangeeft een ‘groene’ ‘buiten’school zijn. Dat betekent dat wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag.

Wij doen dit in samenwerking met MOS (Milieuzorg op school). Deze organisatie reikt een helpende hand aan scholen die inspanningen doen om iets te doen aan de afvalberg en vele andere milieuproblemen waar onze wereldbol mee te kampen heeft.

Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu.

Naast eenmalige acties bouwen we een beleid uit waar zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel bij betrokken worden. De school neemt diverse doordachte maatregelen. Milieuzorg uit zich o.a.in aandacht voor het afvalbeheer/beleid, energiegebruik (verbruik), zorg voor water,…. 

Via onze MOS-boom willen we u laten zien hoe wij ons milieu – en gezondheidsbeleid uitbouwen. Iedere foto stelt een project voor. De wekelijkse cartoon die u er ook vindt, stemt even tot nadenken.