Help een handje…

We verkochten 73 PLANTJES en dit bracht 511 euro op !                                                      Hartelijk dank aan iedereen die een plantje kocht !

DANKZIJ JULLIE STEUN kan er verder onderzoek gedaan worden om kanker te bestrijden!

Dank ook aan Lente, Romy, Amber, Lily-Rose, Keena en Phéline van het 6e leerjaar die zich vrijwillig hebben ingezet !