Wereldwaterdag — Broederlijk delen

Bomen spelen een heel belangrijke rol in de watercyclus….

Op school lieten we deze dag niet ongemerkt voorbijgaan!

De leerkrachten legden het belang van bomen uit a.h.v. een toneeltje in het Mensindepark.

Alle klassen van he lager wandelden nadien 6 km. Dit is de gemiddelde afstand die mensen in de derdewereldlanden moeten afleggen om water te halen aan de bron. Elke klas had een bidon water mee…

We hielden halt bij Bassegembos en deden daar bomenyoga. Ondertussen laadden we onze batterijen op.

Iedereen stapte nadien gezwind door naar het Sint-Arnolduspark. Daar verorberden we ons sober maal, soep met boterhammetjes.

Er werd nog eventjes gespeeld in het park en dan keerden we terug naar school…

In het thema van Wereldwaterdag verkopen we verschillende planten ten voordele van Broederlijk Delen.

De opbrengst willen we heel graag delen met het Rode Kruis in België. Deze organisatie kan onze financiële steun gebruiken voor mensen in nood!

Dank u wel voor jullie steun!