Luchtkwaliteit meten

Misschien hoorde of zag je het in het nieuws, misschien zag je ze al hangen op onze school: de meetbuisjes van Greenpeace.
Greenpeace doet een onderzoek naar de luchtkwaliteit op scholen.
Wij doen hier aan mee !
Vandaag hingen de leerlingen de meetbuisjes op drie plaatsen op:
– aan de schoolpoort (langs de straat)
– op de speelplaats (kant van de tuin)
– in het klaslokaal van het 4de leerjaar
Met dit onderzoek wil Greenpeace nagaan of de lucht die we op school inademen gezond of ongezond is.
Na een maandje sturen we de buisjes op voor analyse.
We kijken alvast uit naar het resultaat van het onderzoek !