Lessen geschorst

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Dit kunnen we bereiken als ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt en zoveel als mogelijk de kinderen thuis opvangt. Op die manier kan het virus zich minder verspreiden en beschermen we de risicigroepen.

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders

Meer info volgt nog.