Gierzwaluwen … in De Bergop (hopen we!)

Inline afbeelding 1
Gierzwaluwen… ze horen bij de zomer zoals terrasjes en ijsjes. Hoog in de lucht zie je ze aan een enorme snelheid vliegen en hoor je hun gierende roep ” srie, srie”. Een gierzwaluw doet alles, behalve eieren leggen, hoog in de lucht in volle vlucht. Zo eet hij, slaapt hij en paart hij in de lucht. Deze vogel is een lange – afstandstrekker en bezoekt onze streken slechts drie tot vier maanden per jaar. Van midden april tot begin mei komt hij terug uit Afrika.                                                                                         Gierzwaluwen wonen heel dicht bij ons. Ze verkiezen onze steden en dorpen om er hun nest te maken. Deze kun je meestal vinden onder dakpannen en dakgoten en in allerlei kleine spleten in muren. Maar dat is nu net het gevaar…!  Door renovatiewerken en het slopen van oude gebouwen gaan er heel wat nestplaatsen verloren. Zo vinden deze vogels moeilijker een plaats om hun nest te maken.  We kunnen deze vogels helpen door kunstnesten te plaatsen. Eens ze een broedplaats gekozen hebben, blijven ze die zeer trouw! Vanaf deze week kan je in De Bergop DSCF2575nestkastjes voor de gierzwaluw vinden. Zo werken wij mee aan de bescherming van deze vogels en dus ook een stukje aan de bescherming van de natuur!
Nu maar hopen dat de gierzwaluwen de nestkastjes vinden.

Horen, zien en spreken

Met spijtige regelmaat confronteren de media ons met schokkend nieuws over pesterijen. Dan kijkt iedereen op van de gruwel die kinderen, jongeren maar ook volwassenen elkaar aandoen. Slachtoffers worden compleet onderuit gehaald. Gelukkig HOREN we stilaan meer getuigenissen van mensen die ondanks alles overeind geklauterd zijn. Hun SPREKEN is een krachtig en hoopvol signaal. Hopelijk laten slachtoffers, pestkoppen en omstanders  zich door hen inspireren. Omdat pesterijen schade berokkenen, is verzet noodzakelijk. Scholen horen overigens plekken te zijn waar kinderen zorgeloos en in alle veiligheid kunnen leren, samen werken en groeien. Pesterijen maken dit onmogelijk. SPREKEN IS DE BOODSCHAP!  We moeten ervoor zorgen dat iedereen veel vroeger dan nu het geval is aan het SPREKEN gaat over wat hen overkomt, over wat ze te ZIEN en te HOREN krijgen  Zwijgen, opzij kijken en laten gebeuren, kan niet. Dit willen we onze leerlingen leren!

Ook wij willen een signaal geven: iedereen die vindt dat pesten niet kan, draagt voortaan een armband met de boodschap: PESTEN, IK DOE ER NIET AAN MEE  of   P1070448VOORKOM PESTEN … LIEF ZIJN VOOR ELKAAR!

 

Een dag om nooit meer te vergeten!

Zit m’n jasje goed? Zit m’n dasje goed?

Dat zullen vele vormelingen (en niet alleen vormelingen waarschijnlijk) zich zondagmorgen wel hebben afgevraagd. Ja, voor de grote dag doe je al eens iets anders dan gewoonlijk.
Maar er is meer natuurlijk dan een goedzittend  jasje of dasje.
Gevormd worden is aan iedereen laten zien dat je keuze gemaakt is: ik wil volwassen worden in de Geest van Jezus.
GPSGods Persoonlijk Spoor houdt mij op de goede weg.

We wensen alle vormelingen en hun familie nu al een onvergetelijke dag.
Proficiat vormelingen.

Ze groeien als kool

P1070366

De kuikentjes die we kochten voor de paasvakantie zijn bijna niet meer te herkennen. Weldra kunnen ze verhuizen naar hun kippenren. Zo wordt onze school weer een beetje meer “school op de buiten”.  Graag willen we nog de uitbaters van het kippenhotel bedanken voor de opvang tijdens de paasvakantie!

Ssstt … in de eetzaal

P1070361

Tijdens de paasvakantie werden in de eetzaal akoestische panelen geplaatst. Het geluid wordt nu gedempt. Het is een groot verschil in vergelijking met vroeger. Ook op deze manier zorgen we voor de gezondheid van onze leerlingen en ons team.