Een nieuwe time-out zone op de speelplaats

We werken reeds jaren met de axenroos om kinderen sterken te maken in hun sociale relaties. De schildpad en uil-parking kan gebruikt worden om tot rust te komen en na te denken. Vanaf vandaag hebben we een nieuwe time-out zone, de “vredestrein”. Je vindt er een stappenplan, enerzijds voor de kinderen, anderzijds voor de leerkrachten om gelijkgericht met ruzies en uitsluiting om te gaan. In de treincoupé kunnen de verschillende partijen rustig worden en nadenken over de reden waarom ze in de zone moeten plaatsnemen. Het is de bedoeling dat de betrokkenen door dialoog tot een oplossing komen: “Hoe zorgen we ervoor dat deze ruzie zich niet meer voordoet?”

We duimen voor nog meer respect en minder ruzie!

IMG_0130 IMG_0131

Geschenk van de Vlaamse overheid

Vandaag krijgt ieder kind een appel of peer als bedanking voor de inzet voor “fruit op school“.

Gezonde voeding is belangrijk! Groenten en fruit eten is een gezonde gewoonte. Hoe vroeger je ermee begint, hoe sterker de gewoonte.

Proficiat aan de ouders die elke dag fruit meegeven naar school.

Dank aan de ouderraad voor de financiële steun voor het wekelijks fruit op dinsdag.

Dank aan de fruit-oma en fruit-opa voor het klaarmaken van het fruit op dinsdag!

We zijn met z’n allen GOED BEZIG !!IMG_0090

Welke labels geef jij?

Deze namiddag kregen we voor de eerste keer van het nieuwe jaar Professor Knol en Fientje op bezoek.
Lientje was er dit keer ook bij. Ze was niet zo lief voor Fientje en gaf Fientje allemaal rode labels, zoals lelijk, dom, bangerik… .
Fientje was zeer verdrietig en Professor Knol kwam met een oplossing. Het is veel leuker om mensen een groen label te geven zoals mooi, vriendelijk, beleefd… .
Aan ons om deze maand groene labels uit te delen aan klasgenoten, familieleden, juffrouwen of andere leerlingen op school. DSC07930